De vanligste spørsmålene om strøm

  • Du kan utsette betalingsfristen eller dele opp regningen i flere beløp.

   Da unngår du purregebyr ved for sen betaling. Begge løsningene er gratis for deg som kunde

   Gi beskjed til vår e-post adresse kundeservice@nok.no eller ring oss på 62 70 07 00

  • Ja, når du har elektronisk faktura hos oss kan du få din strømregning hver måned.

   Elektronisk faktura betyr eFaktura eller e-postFaktura (du mottar faktura på din e-post adresse). 

   Gi oss beskjed ved å ringe 62 70 07 00, sende e-post til kundesenter@nok.no eller fylle ut bestilling under:

   Send inn din bestilling for månedlig strømregning her

  • eFaktura bestiller du på Min side, eller i din nettbank.

   • Når du bestiller på Min side, bekrefter du bestillingen med din Bank-ID.
   • Når du bestiller i nettbank, trenger du referansenummeret som du finner i høyrekolonnen på side to på strømregningen, under Få e-faktura.

   e-postFaktura bestiller du på Min side. Du kan også bestille direkte fra kundesenteret. Klikk her for å få e-postFaktura.

   Avtalegiro bestiller du på Min side, i nettbanken din eller i banken din.

   • Når du bestiller på Min side bruker du din Bank-ID for å bekrefte bestillingen.
   • Bestiller du i nettbanken eller banken din, trenger du "KID for tegning av avtalegiro" som står på baksiden av din strømregning.

   Du kan kombinere AvtaleGiro med eFaktura eller e-postFaktura. Da blir regningen betalt automatisk, og du unngår gebyret på fakturakopien.

   • Kombinerer du med eFaktura mottar du fakturakopien rett i nettbanken din.
   • Kombinerer du med e-postFaktura får du fakturakopi som PDF-fil til din e-post.
  • Forklaring av strømregningen

   Side to på strømregningen viser i hvilken periode du har brukt strømmen og hva du betaler for strøm og nettleie. 

   Strøm

   Det du betaler for den strømmen du har brukt.

   • Månedspris er ett fast krone-beløp hver måned (Mnd)
   • Påslag inkl. elsert dekker en lovpålagt elsertifikatkostnad. Du betaler et fast øre-beløp per kilowatt-time (kWh).
   • Strømpris er det det koster å kjøpe strømmen du bruker. Prisen varierer noe fra måned til måned, og er normalt høyere på vinteren enn på sommeren.

   Nett

   Det du betaler for å være koblet til strømnettet, og for å få transportert strømmen til deg.

   • Energi er et fast øre-beløp for hver kilowatt-time (kWh) du bruker. Det inkluderer avgifter til energifond og forbruksavgift. Begge avgiftene er lovpålagte.
   • Fastbeløp er et fast krone-beløp per år, som blir fordelt for antall dager i perioden du betaler for (Dg)

   Å betale

   Dette er det du skal betale. Merverdiavgfiten er tatt med i dette beløpet.

   Herav. Mva viser deg hva merverdiavgiften utgjør av total beløpet.

   Målerstander

   Adressen der du leser av strømmen din (måler i sikringsskapet), og hvor mye strøm du har brukt.

   • Målerstander registrert på, viser adressen til boligen din.
   • Målernummer er nummeret som står på strømmåleren din.
   • Forventet årsforbruk viser hvor mye strøm vi tror du vil bruke de neste 12 månedene. Ut ifra hvor mye du faktisk har brukt de siste 12 månedene.
   • Sum forbruk viser hvor mye strøm du har brukt i den perioden som du betaler for. Forbruket måles i kilowatt-timer (kWh).

          (1 kWh er så mye strøm som du bruker hvis du setter en panelovn på 1000 W på fullt en time)

  • På Min side ser du hvor mye strøm du har brukt, og hva som er tror du vil bruke på ett år (forventet årsforbruk)

   Du finner også forbruket ditt på strømregningen din.

   Har du eFaktura finner du det på første side på Fakturagrunnlaget som ligger i nettbanken din.

  • En enebolig bruker rundt 20.000 kWh per år, og en leilighet rundt 15.000 kWh per år.

  • Har du hus, hytte eller bedrift i Nord-Østerdal kan du bli andelseier.