Valgmøter

Valgmøter

Det skal velges utsendinger til årsmøte fra Tynset, Sollia og Alvdal. Utsendingene og personlig vara velges for en periode på fire år.

Andelseiere ønskes velkommen til valgmøte i sin kommune hvor det skal velges:

 

Tynset 26. februar klokken 19: 00 - Tomtegata 8

7 utsendinger og personlig vara

Sollia 27. februar klokken 19:00  - Atnasjø Kafè

1 utsending og personlig vara

Alvdal 1. mars klokken 19:00 - Taverna

4 utsendinger og personlig vara

 

Andelseiere kan stemme på valgmøter i sin kommune.

Dersom du ikke kan stille, kan du gi fullmakt til en annen andelseier.

Fullmakten må være skriftlig.

Her ser du hvem som er på valg i år

 

Her finner du våre vedtekter

 

Velkommen!