Utsendinger som er på valg i 2018

Følgende utsendinger er på valg i år:

 

UTSENDING Personlig vara
TYNSET  
Tynset Bokhandel v /Siri Strømmevold Oddvar Austbø
Tron Magne Gjelten Jan Inge Grønndalen
Stein Oddvar Østgård Kristin Siksjø
Reidun Joten Ola Lillemoe
Berit N Moen Nils P Hagen
Aasmund Gardseth Oddbjørn Dalløkken
Vidar Westum Ingunn M Fossbakken
   
STOR-ELVDAL ( SOLLIA)  
Ola O Brænd  Elise Hovind Nesset
   
ALVDAL  
Øyvind Holt Britt S Rasmusen
Astrid Gjelten Olav Odden
Ola Eggset Per Gunnar Thoresen
Lars Einar Skarpsno Terje Tveråen