Fjernvarme. Bra for deg. Bra for miljøet!

Skogkledd ås langs fjellvann

Fem gode grunner for deg

Enkelt og vedlikeholdsfritt

Bedre inneklima

Tar liten plass

Stabil leveranse

Rimeligere enn olje, strøm og gass

 

Fem gode grunner for miljøet

Redusert klimautslipp

Bærekraftig utnyttelse av skogen vår

Energi som er til overs kommer til nytte

Effektiv distribusjon og bruk av energi

Lokalt næringsliv bidrar til et bedre miljø

 

Vi har rør på totalt 6,5 km med fjernvarme. Og det er plass til flere kunder.

 

Det er lett å finne ut om din bedrift kan kobles til nettet for fjernvarme.

Send inn din interesse, så ser vi på hvilke muligheter som finnes.

Jeg vil vite mer om fjernvarme fra NØK