Vanlige spørsmål og svar om fjernvarme

Illustrasjon som viser hvordan fjernvarmen kommer til ditt bygg fra vårt anlegg.

Fjernvarme er mer miljøvennlig enn andre alternativer for oppvarming

Vi bruker lokal virke fra skog i Nord Østerdalen til å produsere fjernvarme. Vi tilbyr fjernvarme til bedrifter som ligger langs vår rørgate.

Du sparer miljøet med å bruke fjernvarme og får et rimeligere alternativ for oppvarming

 

Vanlige spørsmål om fjernvarme

  • Vannbåren varme er et anlegg i bygget ditt. Fjernvarme produseres i våre anlegg. Varmt vann transporteres fra vårt anlegg til bygget ditt, i et isolert rør. Når vannet blir lunkent, transporteres det tilbake til vårt anlegg for ny oppvarming.

  • Vi har alternativ oppvarming til fjernvarme og du blir ikke berørt av stansen.

  • Når vi brenner treflis eller pellets i vårt anlegg, produseres det energi. Energien varmer opp vann som transporteres ut til våre kunder gjennom rørgaten.

  • Vår pris er fast, og lik for alle, uavhengig av forbruk.

  • Fjernvarme kan brukes i alle bygg som benytter vannbåren varme, og ligger i nærheten av vår rørgate. 

   Det er enkelt å erstatte et oljefyringsanlegg med fjernvarme fra oss.

  • Vi må levere fjernvarme til en lavere pris enn alternative kilder som olje, strøm og gass. Den årlige kostnaden til oppvarming skal være rimeligere med fjernvarme enn alternativene. Dette er et krav fra myndighetene som vi må oppfylle for å kunne tilby fjernvarme.

  • Det finnes muligheter for å få støtte til fjernvarme, hvis du skal bytte fra for eksempel olje til fjernvarme.

   Vi anbefaler at du ser på hvilke muligheter du har. Du kan lese mer om det på www.enova.no