Våre betingelser bedriftskunde

Vi benytter oss av Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft.

Her kan du lese standardavtalen

 

I tillegg har vi følgende vilkår for strømavtalene:

Bestilling

Når du bestiller strøm hos oss (NØK Kraftlag) gir du oss fullmakt til å ordne alle formelle forhold med din netteier for å få strømleveransen i orden. Strømavtalen er knyttet til virksomhetens organisasjonsnummer. Ved flytting vil strømavtalen følge bedriften, med mindre den sies opp.

 

Betalingsvilkår

Dere betaler strøm etterskuddsvis basert på faktisk forbruk.

Bedriftskunder uten automatisk avlest strømmåler faktureres forskuddsvis gjennom året og avregnes en gang i året.

 

Faktura

Faktura sendes elektronisk. Vi tilbyr e-post faktura (sendes til din e-postadresse), eFaktura (direkte til nettbank) eller EHF format (direkte til ditt regnskapssystem)

Sender vi faktura på papir får du et tillegg på kr 50,- per faktura.

 

Våre betingelser kan endres med 14 dagers varsel,  til deg som kunde.