Forslag til ny modell for nettleie

To små gutter steker pannekaker på kjøkkenet

Vi er opptatt av at det skal være enkelt å være kunde. Forslaget om ny tariffmodell for nettleie fra NVE,  vil gjøre det stikk motsatte, og komplisere unødvendig. Vi håper at den nye modellen ikke blir vedtatt.

I høringsdokument foreslår NVE å innføre en ny modell for utforming av nettleie. Forslaget bygger på at kunden skal abonnere på forbruk og betale for overforbruk. Forbruket skal beregnes etter effekt, det betyr den timen i året du bruker mest strøm samtidig. Bruker du mer enn du trodde vil du måtte betale mer for overforbruket. 

Vår erfaring tilsier at kundene i utgangspunktet synes strøm er vanskelig å forstå og at man ikke har noe forhold til samtidig bruk av strøm (effekt). Når NVE nå ønsker at kundene skal vite om hvor mye strøm en tror en skal bruke samtidig frykter vi at det ikke gagner våre kunder.

Det er mange som mener at modellen ikke bør innføres. Under finner du lenker til både høringsdokument og andres syn på forslaget.

Her kan du lese høringsdokumentet fra NVE

Her kan du lese hva vår bransjeorganisasjon Energi Norge mener 

Her kan du lese hva Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Bellona, Nelfo, EFO og Boligprodusentenes forening mener