Hvordan lade elbil trygt?

Bilde som viser lading av elbil

Vi vet at det er mange som lader sin el- og hybrid bil i en vanlig stikkontakt.  

Gjør du det sporadisk går det fint men over tid vil den vanlige stikkontakten få for stor belastning.

 

Hvordan vet du om din stikkontakt er trygg? 

Sjekk din stikkontakt og støpselet på din ladeledning.

Se etter om det er smelteskader eller brune merker i stikkontakt og støpsel. Slike skader kan i verste fall føre til brann.

For å unngå dette gjør du følgende:

 

Hva må jeg gjøre?

Vi anbefaler at du legger opp en egen kurs for lading til elbil.

Kursen må sikres med en 10 amper sikring for vanlig stikkontakt og med jordfeilbryter type B.

JOrdfeilbryter type B tåler "støy" fra ladesystemet og vil beskytte deg mot støt hvis det oppstår feil i ditt anlegg. 

Den beste og sikreste løsningen er å montere en "på-vegg-lader" (Mode3) 

 

Kontakt din elektriker (installatør) for å få utført arbeidet. 

Da er du og din familie trygg under lading av el- og hybrid bilen :)