Strømregning

Forklaring av strømregningen

Strømregningen fra oss består av to deler: strøm og nettleie. På side to på strømregningen ser du hva du betaler for. 

Del 1 - Strøm:

Dette er for strømmen du kjøper av oss. Det du betaler bestemmes av strømprisen og hvor mye strøm du bruker.

 • Månedspris er ett fast krone-beløp hver måned (Mnd)
 • Påslag inkl. elsert dekker en lovpålagt kostnad for elsertifikater. Du betaler et fast øre-beløp per kilowatt-time (kWh).
 • Strømpris er det det koster å kjøpe strømmen du bruker. Prisen varierer noe fra måned til måned, og er normalt høyere på vinteren enn på sommeren.

Del 2 - Nett

Dette er for nettleie. Den betales til din netteier som eier strømnettet der du bor. Nettleien går til drift og vedlikehold av strømnettet, og offentlige avgifter.

 • Energi er et fast øre-beløp for hver kilowatt-time (kWh) du bruker. Det inkluderer avgifter til energifond og forbruksavgift. Begge avgiftene er lovpålagte.
 • Fastbeløp er et fast krone-beløp per år, som blir fordelt for antall dager i perioden du betaler for (Dg)

Å betale

Dette er det du skal betale. Merverdiavgift (mva.) er tatt med i dette beløpet.

Herav. Mva viser deg hvor mye mva. utgjør av total beløpet.

Målerstander

Viser hvor mye strøm du har brukt.

 • Målerstander registrert på, viser adressen til boligen din.
 • Målernummer er nummeret som står på strømmåleren din.
 • Forventet årsforbruk viser hvor mye strøm vi tror du vil bruke de neste 12 månedene. Ut ifra hvor mye du faktisk har brukt de siste 12 månedene.
 • Sum forbruk viser hvor mye strøm du har brukt i den perioden som du betaler for. Forbruket måles i kilowatt timer (kWh).

1 kWh er så mye strøm du bruker hvis du setter en panelovn på 1000 W på fullt en time.

 

Vanlige spørsmål om strømregningen

  • Ja, når du har elektronisk faktura hos oss kan du få din strømregning hver måned.

   Elektronisk faktura betyr eFaktura eller e-postFaktura (du mottar faktura på din e-post adresse). 

   Gi oss beskjed ved å ringe 62 70 07 00, sende e-post til kundesenter@nok.no eller fylle ut bestilling under:

   Send inn din bestilling for månedlig strømregning her

  • Du kan utsette betalingsfristen eller dele opp regningen. Da unngår du purregebyr ved for sen betaling. Begge løsningene er gratis for deg som kunde.

   Dette kan du enkelt gjøre selv på Min side. På forsiden finner du fakturaoversikten din. På dine ubetalte fakturaer kan du klikke "Utsett" og velge mellom å utsette hele eller dele opp betalingen.

   Er fakturabeløpet over kr 10.000,- kan du kontakte oss for å få en betalingsavtale. Send e-post til kundeservice@nok.no eller ring oss på 62 70 07 00.

  • Vi trenger din avlesing nøyaktig den 1. hver måned. Når vi ikke har det stipulerer (beregner) vi hva ditt forbruk ville vært den 1.

   Vi bruker din avlesing for å beregne forbruket den 1.

  • En del beregnes av forbruket ditt. På strømregningen hvor Nett beregnes kalles denne delen Energi.

  • Du får regning fra oss seks ganger i året; januar, mars, mai, juli, september og november.

   Er du strømkunde hos oss sender vi regningen til deg etter den 20. i måneden.

   Er du både strøm- og nettkunde sender vi regningen til deg mellom den 3. og 10. i måneden.

  • Du finner alle strømregningene dine fra oss på Min side. Både ubetalte og betalte regninger.

  • Før du betaler eFaktura i din nettbank, finner du detaljene for faktura ved å klikke på fakturagrunnlaget øverst på venstre side under Forbruk øverst på høyre side får du en oversikt over hvor mye strøm du har brukt.

   Har du betalt faktura, går du til arkivet for eFaktura for å finne regningen og trykker på fakturagrunnlag

   Du kan også gå inn på Min side, og finne dine strømregninger under menyen Faktura og velg deretter fakturaoversikt.

  • Du får en regning for strømmen du bruker fra din strømleverandør, og en regning for transporten av strømmen din (nettleie) fra din netteier.

  • Med å velge elektronisk faktura fra oss unngår du gebyr for å motta regningen på papir. 

   Du kan velge mellom eFaktura eller e-postFaktura.

   Det gjelder også for deg som har AvtaleGiro og regningen betales automatisk som før.

  • Del 1 er for strømmen du kjøper strøm av oss. Det du betaler bestemmes av strømprisen og hvor mye strøm du bruker.

   Del 2 er for nettleie. Den betales til din netteier som eier strømnettet der du bor. Nettleien går til drift og vedlikehold av strømnettet i ditt område, og til offentlige avgifter.