Mange gode innspill fra våre kunder

Illustrasjon med fem smilefjes i ulik farge og størrelse for å symbolisere at vi skal gi positiv energi til mennesker

Vi gjennomførte nylig en undersøkelse blant våre kunder, for å få finne ut hvordan dere opplever oss og hva som er viktig for dere. Resultatene bruker vi til å utvikle kundetjenester dere etterspør. Det dere sier vi er god på skal vi fortsette med, og det dere savner skal vi bli bedre på.

Høy kundetilfredshet

Undersøkelsen viser at dere totalt sett er godt fornøyd med oss som leverandør. Vi er lokal og opptatt av å gi tilbake til samfunnet, og er veldig glad for at det settes pris på. Det er også gledelig å se at dere synes våre montører er gode representanter for oss i lokalsamfunnet.

Dette savner dere

Dere ønsker informasjon og SMS-varsel ved uventa strømbrudd. Det har vi forståelse for og vi skal se nærmere på hvilke muligheter vi har til å løse dette.

Vi jobber kontinuerlig med at alle hos oss skal ivareta dere som er i kontakt med oss på beste måte. Dere gir oss svært viktige og nyttige innspill for å bli bedre på nettopp dette. Tusen takk.

Vi vil minne om vår nye nettside - www.nok.no – som er en informasjonskanal om strømpriser og andre nyttige kundetjenester.
I 2018 lanserer vi nye nettsider for nettselskapet – www.noknett.no.

 

Vi sier tusen takk til alle som deltok i årets kundeundersøkelse, og hjelper oss slik at vi kan gi våre kunder en god opplevelse i møte med oss.