Årsmøteutsendinger

Representanter og varamedlemmer til årsmøtet for 2016

Stor- Elvdal (Sollia)

Årsmøterepresentanter - personlig vara

 • Ola O Brænd - Elise Hovind Nesset

Rendalen

Årsmøterepresentanter - personlig vara

 • Elin Sandbakken - Ann Turid Johansen
 • Jens Tore Løken - Rune Granås
 • Randi Thorshaug - Vegard Finstad
 • Dag Bakkom - Ole Jakob Akre

Os

Årsmøterepresentanter - personlig vara

 • Kai Inge Trøan - Solrund Ryen
 • Helge Grue - Randi Brænd Grue
 • Anne Røsten - Tor Olav Narbuvoll

Tolga

Årsmøterepresentanter - personlig vara

 • Torill Østvang - Pål Sverre Flatgård
 • Jo Esten Trøan - Bente Horten
 • Randi Leinan Lund - Elin Brennmoen

Folldal

Årsmøterepresentanter - personlig vara

 • Hans Randen - Pål Andre Husom
 • Kjetil Blæsterdalen - Tove Rønning
 • Sissel Opshaug - Merete Grimsbo
 • Frode Brendryen - Harry Brenden

Tynset         

Årsmøterepresentanter - personlig vara

 • Tynset Bokhandel AS/ Siri Strømmevold - Oddvar Austbø
 • Vidar Westum - Ingunn M Fossbakken
 • Tron Magne Gjelten - Jan Inge Grønndalen
 • Stein Oddvar Østgård - Kristin Siksjø
 • Reidun Joten - Ola Lillemoe
 • Aasmund Gardseth - Oddbjørn Dalløkken
 • Berit N Moen - Nils P Hagen

 

Alvdal          

Årsmøterepresentanter - personlig vara

 • Øyvind Holt - Britt S Rasmusen
 • Astrid Gjelten - Olav Odden
 • Ola Eggset - Per Gunnar Thoresen
 • Lars Einar Skarpsno - Terje Tveråen

 

Representanter for kommunene

 • Tynset-   Merete M Moen
 • Rendalen - Vegard Mømb
 • Alvdal - Kristian Hansæl
 • Folldal - Hilde F Tveråen
 • Tolga - Morten Nyhus
 • Os - Runa Finborud
 • Stor-Elvdal - Even Moen