Nye utsendinger

Nye utsendinger

Etter gjennomførte valgmøter for Tynset, Sollia og Alvdal er disse våre nye utsendinger som trer inn etter årets årsmøte 27. april 2018.

Vi ser frem til godt samarbeid for de neste fire årene.

UTSENDING PERSONLIG VARA
ALVDAL  
Ola Eggset Per Gunnar Thoresen
Øyvind Holt Helene Bjørnstad Eide
Lars Einar Skarpsno Terje Tveråen
Mali Hauen Britt Guri Nordthun
   
STOR-ELVDAL (SOLLIA)  
Elise Hovind Nesset Svein Egil Rybråten
   
TYNSET  
 Tynset Bokhandel AS v/Siri Strømmevold  Oddvar Austbø
Vidar Westum Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Tron Magne Gjelten Jan Inge Grøndalen
Stein Oddvar Østgård Kristin Siksjø
Reidun Joten Ola Lillemoe
Aasmund Gardseth Arnfinn Frengstad
Berit Nordseth Moen Nils P. Hagen