Årsmøteutsendinger

Årsmøteutsendinger

Hvert fjerde år gjennomføres valg i hver kommune for de som skal stille som representant i årsmøte (årsmøteutsending). Det velges samtidig en personlig vara som stiller ved frafall på utsending. 

Her er vår sammensetning for perioden 2018 - 2020:

Vi ser frem til godt samarbeid.

UTSENDING PERSONLIG VARA
ALVDAL  
Ola Eggset Per Gunnar Thoresen
Øyvind Holt Helene Bjørnstad Eide
Lars Einar Skarpsno Terje Tveråen
Mali Hauen Britt Guri Nordthun
   
FOLLDAL  
Hans Randen Pål Andre Husom
Kjetil Blæsterdalen Tove Rønning
Sissel Opshaug Merete Grimsbo
Frode Brendryen Harry Brenden
   
OS  
Kai Inge Trøan Solrund Ryen
Helge Grue Randi Brænd Grue
Anne Røsten Tor Olav Narbuvoll
   
RENDALEN  
Elin Sandbakken Ann Turid Johnsen
Jens Tore Løken Rune Granås
Randi Thorshaug Vegard Finstad
Dag Bakkom Ole Jacob Akre
   
STOR-ELVDAL (SOLLIA)  
Elise Hovind Nesset Svein Egil Rybråten
   
TOLGA  
Toril Østvang Pål Sverre Flatgård
Jo Esten Trøan Bente Horten
Randi Leinan Lund Elin Brennmoen
   
TYNSET  
Tynset Bokhandel AS v/Siri Strømmevold Oddvar Austbø
Vidar Westum Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Tron Magne Gjelten Jan Inge Grøndalen
Stein Oddvar Østgård Kristin Siksjø
Reidun Joten Ola Lillemoe
Aasmund Gardseth Arnfinn Frengstad
Berit Nordseth Moen Nils P. Hagen