Samfunnsbygger

Bilde av tre barn som gjør gymnastikk på en veg.

Mennesker er vår aller viktigste ressurs

Det er de unge i dag som skal finne løsninger for fremtiden. Behov for mer energi øker i takt med flere mennesker. I tillegg skal utslipp av klimagasser reduseres. Det betyr at vi trenger hoder som tør tenke stort uten å være redd for å feile. Og som ønsker å satse i vår bransje.

Med inspirasjon som en av våre verdier ønsker vi å vise hva man kan jobbe med innen energi.

Det er naturlig for oss at vi skal gi tilbake til samfunnet.

 

Tur til Energisenteret

For å vise hvor morsomt energi kan være gir vi elever på ungdomsskolene en energisk dag på Energisenteret. Her får de bokstavelig talt ta og føle på energi og får en opplevelse som de snakker om lenge etterpå.

Sommerjobb

Vi gir ungdom mulighet til å få erfaring i arbeidslivet og tilbyr sommerjobb. De får reelle oppgaver og et innblikk i hva det vil si å jobbe i vår bransje. 

Trainee

Etter høyskoleutdanning gir vi en inngang til arbeidslivet gjennom fjelltrainee. Å være trainee hos oss gir relevant arbeidserfaring. Vi får tilgang på ny kunnskap, nye impulser som styrker vår mulighet for ansettelser.

NØK Gründercamp

Nye impulser får vi gjennom vår årlige NØK Gründercamp. Elever fra ungdomsskole og videregående skole hjelper oss å løse oppgaver vår bransje vil møte i nær fremtid. Dagene er fulle av energi og vi får presentert nye og kreative løsninger.

Aktivitet til barna

Barna skal trives og ha det bra, og aktivitet er viktig både for helse og trivsel. Vi berømmer voksne som bidrar til at barn i vår region har et rikt tilbud innen idrett og kultur. Vi bidrar med økonomisk støtte til idrett, arrangement og kultur,  for å hjelpe til å drifte og utvikle aktivitetene.