Vi velger miljøet

Miljøfyrtårn-logo

Vi velger løsninger som er miljøvennlige

Respekt er en av våre verdier. Med respekt for miljøet var det et naturlig mål for oss å bli anerkjent som Miljøfyrtårn. Det er vår rettesnor i vårt daglige arbeid og bekrefter vår innsats for miljøet og vårt samfunnsansvar. 

100 % vannkraft

Du kan naturligvis velge 100% vannkraft som et tillegg til din strømleveranse. Da garanterer vi at det produseres like mye vannkraft som du bruker av strøm.

Vi kjører elbil

Som en av de første bedriftene i vår del av landet velger vi elbil for småkjøring. Vi unngår utslipp og får samtidig nyttig erfaring med bruk av elbil når temperaturen synker.

 

Dette er bare starten på vårt miljøarbeid. Du skal oppleve at miljø er et verdivalg for nye løsninger fra oss.