Valgmøter 2020

Valgmøter 2020

Det skal velges utsendinger til årsmøte fra Folldal, Os, Rendalen og Tolga. Utsendingene og personlig vara velges for en periode på fire år.

Andelseiere ønskes velkommen til valgmøte i sin kommune hvor det skal velges:

 

Os,  25. februar klokken 19:30 - Samfunnshuset

3 utsendinger og personlig vara

Folldal 27. februar klokken 19:30  - Folldal Gruvekroa

4 utsendinger og personlig vara

Tolga, 3. mars klokken 19:30 - Snekkergården

3 utsendinger og personlig vara

Rendalen, 5. mars klokken 19:30 - Øiseth hotell

4 utsendinger og personlig vara

 

Andelseiere kan stemme på valgmøter i sin kommune.

Dersom du ikke kan stille, kan du gi fullmakt til en annen andelseier.

Fullmakten må være skriftlig.

 

Her ser du hvem som er på valg i år

 

Her finner du våre vedtekter

 

Velkommen!