Utsendinger som er på valg i 2020

Følgende utsendinger er på valg i år:

 

UTSENDING Personlig vara
FOLLDAL  
Hans Randen Pål Andre Husom
Kjetil Blæsterdalen Tove Rønning
Sissel Opshaug Merete Grimsbo
Frode Brendryen Harry Brenden
   
OS  
Kai Inge Trøan Solrund Ryen
Helge Grue Randi Brænd Grue
Anne Røsten Tor Olav Narbuvoll
   
RENDALEN  
Elin Sandbakken Ann Turid Johnsen
Jens Tore Løken Rune Granås
Randi Thorshaug Vegard Finstad
Dag Bakkom Ole Jacob Akre
   
TOLGA  
Toril Østvang Pål Sverre Flatgård
Jo Esten Trøan Bente Horten
Randi Leinan Lund  Elin Brennmoen