Nyttig å vite når du skal sammenligne strømtilbud

Innkjøpspris

Det er den samme prisen som vi kjøper inn strømmen for deg for. Innkjøpsprisen er lik for alle strømleverandører og bestemmes av strømbørsen Nord Pool. Det er ingen strømleverandør som får rabatt på innkjøpsprisen. Innkjøpsprisen varierer ut ifra hvor du bor i Norge. Det kalles områdepris.

Se din områdepris her

 

Innkjøpsprisen er ulik på en spotavtale og en innkjøpsavtale

I en spotavtale veier alle timeprisene like mye, og du betaler snittet av alle timeprisene gjennom en måned. I en innkjøpsavtale er timeprisene justert etter når du bruker strømmen gjennom døgnet. Det kalles veid spotpris eller innkjøpris. Innkjøpsavtale er ofte høyere enn spotavtale.

 

Påslag

Påslaget som strømleverandøren tar i tillegg til innkjøpsprisen. Påslaget er ofte ulikt mellom leverandørene. Det skal inkludere elsertifikatkostnad. 

Elsertifikat

Elsertifikat er et tillegg som myndighetene har bestemt, og skal legges til påslaget på innkjøpsprisen. Noen ganger utgjør påslaget hele elsertifikatkostnaden, andre ganger er den en del av påslaget.

 

Fastbeløp

Fastbeløpet er et månedlig beløp, eller en årskostnad. Fastbeløpet vil variere mellom leverandørene.

 

Gebyrer

Se over hvilke vilkår du har med din leverandør, for å se hva du kan unngå Du kan få gebyr for følgende forhold:

  • om du ikke tegner avtalegiro
  • om du ikke tegner elektronisk faktura (e-postFaktura, eFaktura)
  • om du ikke har både avtalegiro og elektronisk faktura
  • om du ringer kundesenteret
  • om du bestiller strømprodukt på hjemmesiden og ikke på sosiale medier

 

Få gratis hjelp hos oss til å vurdere strømtilbud

Strømmarkedet kan oppleves uoversiktlig og komplekst, og det kan være vanskelig å vurdere hvilken avtale som er riktig for deg. Du kan få hjelp til å sammenligne ulike strømtilbud hos oss. Kontakt oss, og vi hjelper deg uforpliktende og helt uten kostnad.