Våre strømavtaler:

Vanlige spørsmål og svar på valg av strømavtale

    • NØK spot lønner seg sett over tid. Strømprisen følger utviklingen i på strømbørsen (Nord Pool).

      Produktet blir også anbefalt av uavhengige eksperter.

    • Ønsker du en lavest mulig strømpris anbefaler vi NØK spot, som viser seg å være den billigste sett over tid.

      Ønsker du forutsigbarhet, velger du en fastpris på strøm. Du slipper du å bekymre deg for høye strømpriser, og unngår prissvingninger i avtaleperioden.