Røros elever med NØK på studietur til NTNU Trondheim

Røros elever med NØK på studietur til NTNU Trondheim

Elevene ved VG2 Realfag ved Røros videregående skole vant NØKs gründercamp 2018. Dette er en gründercamp i regi av Ungt Entreprenørskap Hedmark i samarbeid med oss og EnergiPluss AS. De åtte elevene fra Røros vant med sin idé om å benytte solenergi for lading av el-sykler i offentlige «sykkelskur».

 –Dette ble en knalltur, både faglig og sosialt, forteller Thomas Lervik Engåvoll. Vi besøkte Institutt for kjemisk prosessteknologi og ble svært godt tatt imot av professor Magnus Rønning. Magnus, som er fra Vingelen, jobber i katalysegruppa ved instituttet. Han fortalte om NTNU og om katalyse og kjemiprosesser i forsknings- og industrisammenheng.

Vi fikk en solid dose fagstoff som gikk rett inn kjemi-, fysikk- og biologifaget. Selvfølgelig på et mer avansert nivå enn vi er på, men absolutt relevant. Vi fikk være med student Stine Lervold, fra Røros, på et kjemieksperiment. Det er alltid nyttig å se den praktiske anvendelsen av det vi jobber med. Etterpå var det besøk på diverse laboratorier før det ble lunsj og rundtur på Gløshaugen.

Thomas Lervik Engåvoll, som underviser elevene i fysikk og kjemi ll, og elevene ved Røros videregående skole vil takke arrangørene av NØK-campen og Sparebank 1 Østlandet som bidro til å muliggjøre studieturen til NTNU, for lærdom og til inspirasjon. Vi gjennomfører NØK Grundercamp i samarbeid med Ungt Entreprenærskap Hedmark